Tag: 奧井雅美 Asia Tour 2010 ~Troubadour~ vol.1 in Hong Kong

20100528 – 「奧井雅美 Asia Tour 2010 ~Troubadour~ vol.1 in Hong Kong」完滿結束

【演唱會報導】 「奧井雅美 Asia Tour 2010 ~Troubadour~ vol.1 in Hong Kong」完滿結束 「奧井雅美 Asia Tour 2010 ~Troubadour~」經過日本、台灣、南韓與香港公演後終於完滿結束,想必大家一定過了一個十分滿足的晚上。以下是小編當場抄下的set list: (more…)

Mobile Sliding Menu